Jednostrani raskid ugovora

JEDNOSTRANI RASKIG UGOVORA možete napraviti na 2 načina :
 
1. Popunjavanjem donjeg obrasca (možemo ga poslati i na email u pdf formatu)
 
2. Putem online forme na linku : http://www.eko-butik.com/index.php?route=account/return/insert
 
 
 
 
OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA
 
POTROŠAČ: ________________________________________________________________________________ (ime i prezime, adresa)
 
________________________________________________________________________________  (e-mail, telefon)
 
PRIMA:  AGRO-FORMA D.O.O. Kumrivečka 3 10437 Bestovje e-mail: ekobutikcom@gmail.com
 
Ja ____________________________________________, izjavljujem da jednostrano raskidam ugovor o prodaji sljedeće robe _______________________________________________________________,
naručene dana ________________________, primljene dana _______________________________.
Robu koju sam primio obvezujem se u zakonskom roku vratiti na sljedeću adresu: AGRO-FORMA D.O.O. Kumrovečka 3 10437 Bestovje zajedno s primljenim računom.
U ____________________________, dana ___________________
 
 
 (vlastoručni potpis, ako se obrazac ispunjava na papiru) 
 
 Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora možete elektronički poslati nakon što ga potpišete." Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam bez odgađanja, elektroničkom poštom. 
 
UPUTE O POSTUPKU JEDNOSTRANOG RASKIDA UGOVORA 
Potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora, bez navođenja razloga, u roku od 14 dana od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača roba predana u posjed. Da bi mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, potrošač mora obavijestiti AGRO-FORMA D.O.O. o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to putem ovog obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor, poslane poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom (u kojoj su navedeni ime i prezime, adresa, broj telefona, telefaksa i adresa elektroničke pošte, te ugovor/narudžba koji potrošač raskida). U slučaju jednostranog raskida ugovora potrošač snosi izravne troškove povrata robe, i dužan je vratiti robu AGRO-FORMA D.O.O. neoštećenu, bez nepotrebnog odgađanja, putem pružatelja poštanskih usluga, zajedno s računom, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je uputio odluku o jednostranom raskidu ugovora trgovcu. Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu na vrijeme ako je prije isteka naprijed navedenog roka poslao robu trgovcu. Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. AGRO-FORMA D.O.O.  dužna je bez odgađanja, a najduže u roku od 14 dana od dana zaprimanja obavijesti potrošača o jednostranom raskidu ugovora, vratiti potrošaču što je platio, ali ne prije nego što joj roba bude vraćena. Povrat novca bit će izvršen ili na dostavljeni račun kupca ili u slučaju kartičnog plaćanja povrat sredstava na karticu. na isti način na koji je potrošač izvršio uplatu. U slučaju da je roba koju potrošač vraća oštećena i nije za daljnju prodaju AGRO-FORMA D.O.O. nije obvezna prihvatiti povrat takve robe. U slučaju da je robi rukovanjem potrošača umanjena vrijednost, AGRO-FORMA D.O.O. ima pravo na razmjerno umanjenje iznosa koji vraća potrošaču.